Giỏ hàng

Chính sách mua hàng

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

MONO - ECO LIFE

MONO giảm 5000đ trên mỗi hóa đơn trong mỗi lần bạn tái sử dụng túi giất túi giấy MONO hoặc mang sản phẩm bằng túi của mình 

ĐỔI SẢN PHẨM - 3 ngày từ khi mua hàng 

Điều kiện

- Còn nguyên tag, không có lỗi về hình thức (tuột chỉ, xước, rách, chưa giặt,...)

- Đổi size hoặc đổi sản phẩm có giá trị bằng hoặc lớn hơn 

Vui lòng kiểm tra kĩ sản phẩm trước khi thanh toán